Przetarg na wykonanie testu

Textilimpex SP. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000056440
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer NIP: 7250007610, Numer REGON: 000050216

 

 

Ogłasza konkurs ofert na :

Wykonanie testu prywatnego inwestora dotyczącego konsolidacji Textilimpex Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi oraz ZTK Teofilów S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź, zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000007187, NIP: 7240004573, REGON: 470741703 dotyczącego wprowadzenia akcji ZTK Teofilów S.A. do kapitału zakładowego
Textilimpex Sp. z o.o.

Oferta zawierać powinna projekt umowy wraz ze spisem treści opracowania i proponowaną ceną.

Oferty należy składać w formie mailowej na adres: sekretariat@textilimpex.com.pl lub na numer
faxu: 42 637 24 01, w terminie do dnia 23 listopada 2016 roku do godziny 15:00, wraz z określonym terminem wykonania do dnia 12 grudnia 2016 roku.

Kontakt telefoniczny: Członek Zarządu – Michał Machlejd 42 636 18 19 lub Główna Księgowa – Dorota Bedyniak-Walaszczyk 510 993 255.projekt i wykonanie KAMIKAZE