Wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.10.14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
Zawiadomienie o wyborze oferty
17.10.14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
02.10.14
Poniżej zamieszczone zostały zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Wyjaśnienia do SIWZ - Nr 2
02.10.14

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1 października 2014r.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia - Nr 2
02.10.14

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia z dnia 1 października 2014r.

Wyjaśnienia do SIWZ
18.09.14
Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
18.09.14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokumentacja
12.09.14
Dokumentacja projektowa zgodnie z załącznikiem Nr 10 - Wykaz Dokumentacji do SIWZ
Załącznik 11 - Projekt Umowy
12.09.14
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Projekt Umowy
Załączniki do SIWZ (Nr 1-10)
12.09.14
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Nr 1 do 10
Ogłoszenie
10.09.14
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Termomodernizacja elewacji budynku biurowego wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji znajdującego się w Łodzi przy ulicy Traugutta 25
SIWZ
10.09.14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
projekt i wykonanie KAMIKAZE