Aktualności

21.05.12
Udział w posiedzeniu Izby Bawełny

Udział posiedzeniu Zarządu oraz w 71. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Bawełny w Gdyni.


Prezes Zarządu Textilimpex Sp. z  o.o. – Pan Marcin Granosik uczestniczył w kolejnym tegorocznym posiedzeniu Zarządu Izby Bawełny w Gdyni, które odbyło się w dniu 18 maja 2012 roku w Sopocie.
W tym dniu także odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni,
w którym udział wziął dwuosobowy Zarząd Textilimpex Sp. z  o.o. – Pan Marcin Granosik, Prezes Zarządu oraz Pan Michał Dudkiewicz – Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
W toku obrad Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu Izby Bawełny w Gdyni
z działalności w roku 2011, przyjęto budżet na rok 2012 oraz kierunki działań i główne zadania do realizacji w bieżącym okresie.
W Uchwale Kierunkowej 71. Walnego Zgromadzenia Członków Izba Bawełny w Gdyni przypomniała o konieczności wspierania polskiego sektora przemysłu tekstylno-odzieżowego w obliczu postępujących zmian wywołanych globalizacją, utrzymującej sie na rynkach krajów rozwiniętych recesji oraz cyklicznych zaburzeń na rynku surowców.
Oto zdjęcia z tego popsiedzenia:

           

               

       

   

projekt i wykonanie KAMIKAZE