Historia

1949
Minister Przemysłu i Handlu powołuje w Łodzi przedsiębiorstwo handlowe pod nazwą Centrala Importowa Przemysłu Włókienniczego „TEXTILIMPORT”, a Minister Handlu Zagranicznego
– przedsiębiorstwo państwowe „CETEBE” Centrala Eksportowo – Importowa Przemysłu Włókienniczego.
1962Minister Handlu Zagranicznego ustala zakres działania Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „CETEBE”.
1963Eksport i import wyrobów gotowych zostaje wyłączony z działalności „CETEBE” na rzecz PHZ „CONFEXIM”. W „CETEBE” pozostaje handel towarami metrażowymi.
1971"CETEBE” , „TEXTILIMPORT” oraz „CONFEXIM” jednoczą się tworząc Zjednoczone Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „TEXTILIMPEX”, które staje się następcą prawnym tych przedsiębiorstw.
1977Zjednoczenia Branżowe otrzymują ograniczone uprawnienia do prowadzenia handlu zagranicznego , w związku z czym z handlowego asortymentu „TEXTILMPEXU” wyłączone zostają wyroby odzieżowe i dziewiarskie, które przejmują nowe firmy: BHZ
„TEXTILIMPEX – CONFEXIM” i BHZ „TEXTILMPEX – TRICOT.“
1979
1982„TEXTILMPEX” przekształca się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
1989
 
1992TEXTILIMPEX Sp. z o.o. przechodzi kolejną transformację w celu stworzenia struktury holdingowej.
1999

TEXTILIMPEX Sp. z o.o. uroczyście obchodzi jubileusz 50 – lecia działalności.

 

2009

TEXTILIMPEX SP. Z O.O. OBCHODZI JUBILEUSZ 60-LECIA DZIAŁALNOŚCI.projekt i wykonanie KAMIKAZE