Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. PIPC jest jedyną polską instytucją będącą rzeczywistym członkiem Europejskiej Komisji Przemysłu Chemicznego CEFIC, dzięki czemu ma prawo reprezentować polski przemysł chemiczny na forum międzynarodowym. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. jako dobrowolne, ogólnopolskie stowarzyszenie przedsiębiorstw przemysłu chemicznego.


Polska Izba Przemysłu Chemicznego
00-654 Warszawa
ul. Śniadeckich 17
Polska
tel.: +48 22 828 75 06, 828 75 07
fax: +48 22 627 21 54
email: pipc@pipc.org.pl
www.pipc.org.pl

projekt i wykonanie KAMIKAZE